Tin Tức

1. Cha Xứ Nghỉ Phép: Cha xứ đi vắng và sẽ trở lại làm việc vào ngày 9 tháng 9. Trong thời gian Cha xứ đi vắng, quý vị nào cần đến các bí tích, xin liên lạc trực tiếp với Cha Lawrence R. Hoffmann 515-343-6040.

Thánh Lễ Trong Tuần: Vì Cha xứ đi vắng chúng ta sẽ không có thánh lễ vào thứ Năm, 8 tháng 9. Thánh lễ sẽ bình thường trở lại vào thứ 5 ngày 15 tháng 9.

2. Thánh Lễ Mỗi Thứ Sáu: Có thánh lễ trở lại vào thứ 6 ngày 16 tháng 9.

3. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Xin Thông Báo (HCBMCG): Tuần này, ngày 4 tháng 9, xin kính mời các hội viên của HCBMCG ở lại để dự phiên họp hàng tháng tại hội trường giáo xứ.

4. Lớp Giáo Lý Tân Tòng: Lớp Giáo Lý Tân Tòng sẽ bắt đầu khai giảng ngày 4 tháng 9 năm 2022, mỗi Chúa Nhật 9 giờ sáng tại văn phòng giáo xứ lầu hai. Thời gian học là 7 tháng. Và sẽ nhận Bí Tích Thánh Tẩy vào Thứ Bảy đêm Phục Sinh ngày 8 tháng 4, 2023. Xin liên lạc với thầy sáu 515-710-4117 hoặc sau Thánh Lễ để ghi danh.

5. Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo Lý & Việt Ngữ Niên Khoá 2022-– 2023: Giáo dục đức tin cho con em hay dạy dỗ đức tin cho con em là bổn phận hàng đầu và trọng yếu nhất của bậc phụ huynh. Xin quý phụ huynh mau ghi danh cho con em tham gia TNTT, học Giáo Lý & Việt Ngữ. Sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 28 tháng 8 đều có các thầy cô phát đơn và nhận đơn ghi danh tại hội trường giáo xứ. Hạn chót ghi danh là ngày 28 tháng 8. Niên khoá 2022-2023 sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022.

6. Ban Giảng Huấn & Giám Thị: Xin quý phụ huynh tham gia vào các Ban Giảng Huấn & Giám Thị để giúp các con em của chúng ta trong giờ học Giáo Lý & Việt Ngữ và TNTT. Để công bằng cho quý phụ huynh có tham gia vào những sinh hoạt của các em. Tham gia vào Ban Giảng Huấn & Giám Thị được giảm 50%. Các phụ huynh không có thời gian để tham gia xin đóng $20.00 vào quỹ phụ huynh để lo thêm phần ăn nhẹ như kẹo bánh và nước uống cho các buổi học của các em. Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý phụ huynh đã tham gia tích cực trong các ban nghành trong nhiều năm qua.