Tin TứcSinh Hoạt Trong Tháng 1, 2021

1. Bản Tường Trình Đóng Góp 2020: Văn phòng giáo xứ để thư về số tiền đóng góp năm 2020 của quý vị ở cuối nhà thờ trong tuần này theo họ tên. Quý vị nhận được xin vui lòng xem qua số tiền mà quý vị đã đóng góp trong năm qua. Nếu có sự khác biệt xin liên lạc với văn phòng giáo xứ 515-266-1160 để được điều chỉnh. Xin cám ơn.

2. Thông báo về người phụ trách dọn dẹp vệ sinh cho giáo xứ (janitor): Vì lý do sức khỏe, anh Nguyễn Văn Tuyên, người phụ trách dọn dẹp vệ sinh cho giáo xứ chúng ta, xin được nghỉ việc bắt đầu từ tháng 1/2021 này.

Giáo xứ rất chân thành cám ơn sự phục vụ rất nhiệt thành công việc của nhà Chúa trong nhiều năm qua. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho anh và gia đình.

Và cũng để tiếp tục công việc của anh đã làm, giáo xứ cần một người thay thế công việc cần thiết này cho giáo xứ. Anh chị em nào có thể giúp được, xin liên lạc với văn phòng (515-266-1160) hoặc cha xứ (515-724-1750) để biết thêm cụ thể về giờ giấc và lương bổng cho công việc phục vụ này. Xin cám ơn và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nào có ý định phục vụ công việc nhà Chúa này.

3. Quyên Góp Lần Thứ Hai (Project Hope): Chúa Nhật, ngày 25 & 26 tháng 1, chúng ta sẽ có quyên góp lần thứ hai để giúp các gia đình có con em học ở các trường công Giáo (HOPE: Help Our Parents Educate). Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay hỗ trợ cho đợt quyên góp này. Xin chân thành cảm ơn.
1.