Tin Tức


Announcements/

Thông Tin Tuần 1 tháng 11

1. Sổ Ghi Tên Cầu Nguyện Cho Người Thân Yêu Đã Qua Đời: Cuối nhà thờ có cuốn sách để ghi tên những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Trong thánh lễ cầu cho các linh hồn Cha xứ sẽ hiệp dâng ý lễ cầu cho những người thân yêu của quý vị có tên trong sách.

2. Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 Lễ Các Linh Hồn: Chúng ta sẽ có 3 thánh lễ, Lễ Mỹ: 9:30 sáng & Lễ Việt: 7:00 và 8:00 tối 2 thánh lễ liền nhau. Xin kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Sẽ có phần dâng nến lúc 6:30PM trước thánh lễ.

3. Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Chúng ta sẽ mừng trọng thể Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Chúa Nhật, ngày 15 tháng 11, 2020. Năm nay chúng ta sẽ không có Rước kiệu trọng thể như mọi năm vì trong mùa dịch.

1.