Tin Tức


Đức Maria Chiêm Ngưỡng Thánh Thể

1. Tự nhiên là việc chiêm ngưỡng đi theo sau việc tôn thờ và tạ ơn, trong khi, nó cũng đồng thời nuôi dưỡng và hoàn hảo hoá hai việc kia. Chiêm ngưỡng Thánh Thể là nghiền ngẫm về Chúa Giêsu trong Bí tích Cực thánh, trong đó linh hồn xem xét từng chi tiết lòng nhân lành vĩ đại của Ngài trong việc lập ra nhiệm tích này, nghiên cứu những lý do, khảo sát các hy sinh, cân nhắc tặng ân và thẩm giá tình yêu của nhiệm tích ấy.

Hoa trái đầu tiên của việc chiêm ngưỡng Thánh Thể là sự tĩnh niệm của linh hồn trong Chúa Giêsu, trong đó nó khám phá mầu nhiệm sự trọn lành của Ngài và tình yêu của tặng ân Thánh Thể khôn tả này. Sự suy gẫm về tình yêu thái quá của Chúa Giêsu trong việc chuẩn bị, thiết lập và bảo tồn Bí tích Cực thánh này, làm phát sinh trong chúng ta việc tôn thờ đầu tiên, rồi đến sự ca tụng và sau cùng là sự bành trướng của tình yêu. Linh hồn thoát ra khỏi chính mình để kết hợp với Chúa Giêsu, để cố kết với đối tượng thần linh mà nó chiêm ngưỡng. Do đó, việc chiêm ngưỡng bao giờ cũng xảy ra như một thành phần căn bản của việc tôn thờ.

2. Việc Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể thuộc về bản tính mà không một lời nào có thể diễn tả cho thích đáng được. Chỉ duy mình Chúa Giêsu, Đấng là đối tượng của việc chiêm ngưỡng đó mới biết được giá trị của nó. Đức Maria hiểu biết rất rõ tình yêu mà Chúa Giêsu đã tỏ ra khi lập phép Thánh Thể. Mẹ biết Chúa Giêsu đã phải chịu biết bao cơn chiến đấu, biết bao hy sinh để lập nên nhiệm tích này: những cơn chiến đấu của tình yêu Ngài nổi dậy trước sự vô tín và lãnh đạm của phần đông nhân loại; những cơn chiến đấu của sự thánh thiện Ngài trước sự vô đạo, lộng ngôn và phạm thánh sẽ nhắm vào nhiệm tích của Ngài, không chỉ về phía kẻ ngoại đạo nhưng cả về phía các bạn thân của Ngài; những cơn chiến đấu của lòng nhân lành Ngài trước sự vô ơn của các Kitô hữu là những người lơ là với việc rước Ngài trong lúc hiệp lễ, do đó từ chối những ân sủng phong phú nhất, lời mời mọc dịu dàng nhất của Ngài. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu đã chiến thắng trên tất cả những ngãng trở này: "Con sẽ yêu loài gnười bất chấp mọi sự; và lòng độc ác của họ không thể làm nản lòng cũng không thể thắng được lòng nhân lành của Con!"

Đức Maria đã theo dõi những cuộc chiến đấu này. Mẹ đã chia sẻ những hy sinh mà bây giờ Mẹ đang được chứng kiến sự khải thắng của chúng; và Mẹ đang sống lại những hy sinh ấy trong việc tôn thờ của Mẹ. Mẹ gợi lại chúng cho Đấng Cứu Chuộc, và tán dương tình yêu đã dẫn Ngài đến chiến thắng.

dongcong.net

1. Ban Giáo Lý & Việt Ngữ Cần Phụ Giúp: Nhà xứ đang cần 20 Giáo Lý Viên và trợ tá cho các lớp Giáo lý từ lớp 1 đến lớp 10. Và sẽ có 2 buổi huấn luyện trở thành Giáo lý viên sau thánh lễ từ 12 giờ đến 4 giờ, vào ngày 15 tháng 8 và ngày 22 tháng 8. Kính mong quý anh chị em nào có thể giúp được, chúng tôi mong sự cộng tác của quí vị trong công việc giáo dục Đức Tin cho các em là những mầm non tương lai của Gia- Đình, Giáo-Xứ và Giáo-Hội. Xin liên lạc với trưởng ban Giáo lý thầy sáu 710-4117 hoặc với văn phòng 266-1160.

2. Chầu Thánh Thể: Theo sự mời gọi của Đức Giám Mục Joensen, mỗi tối thứ Sáu hàng tuần giáo xứ sẽ có thánh lễ và chầu Thánh Thể vào lúc 7:00PM. Xin quý ông bà và anh chị em tham dự.

3. Luật Buộc Tham Dự Lễ Ngày Chúa Nhật Và Ngày Lễ Trọng (Buộc): Trong tuần vừa qua văn phòng giáo xứ đã gởi đến quý ông bà anh chị em lá thư của Đức Giám Mục Địa Phận Des Moines được dịch sang Việt ngữ. Ngài đưa ra thông báo cho toàn giáo dân trong Địa Phận của ngài đang làm việc là nhắc nhở và khuyến khích quý ông bà anh chị em tham dự lại các thánh lễ như thường lệ. Mọi chi tiết xin xem trong thư và nhắc nhỡ những thành viên trong gia đình của quý vị đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

4. Thông Tin Từ Văn Phòng Của Đức Giám Mục: Bắt đầu vào Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên nhằm ngày 25 tháng 7 năm 2021, luật buộc tham dự lễ ngày Chúa Nhật và ngày lễ trọng sẽ được khôi phục lại trong Địa Phận Des Moines.

5. Cần Người: Trường trung học Công giáo Dowling đang muốn tìm người làm bán thời gian cho năm học 2021-2022. Giờ làm việc từ: 10:30 sáng đến 3:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các nhân viên làm việc ở trường có con em mình đang học thì được giảm giá tiền học phí cho các em. Nếu quý vị cần công việc này xin vui lòng liên hệ với bà Molly Ryan mryan@dowlingcatholic.org hoặc 222-1028.