Tin Tức


Gánh Mẹ

Cho con gánh mẹ một lần,

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.

Cho con gánh mẹ đầu non,

Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời...

Ngày xưa mẹ gánh à ơi!

Con xin gánh lại những lời mẹ ru.

Đường đời sương gió mịt mù,

Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan...

Để con gánh mẹ đừng can,

Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai?

Cho con gánh cả tháng dài,

Gánh qua năm ròng những ngày đắng cay.

Cho con... gánh cả đôi vai,

Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

Mẹ già lá sắp xa cây

Lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao?

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,

Con sao gánh hết công lao một đời.

Bông hồng cài áo đúng nơi,

Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.

Cho con gánh lại mẹ già,

Để sau người gánh chính là con con...

Quách Beem
1. ADA 2021 (Đóng Góp Hằng Năm cho Địa Phận 2021): Chỉ tiêu năm nay của giáo xứ chúng ta là $31,460.00. Cho đến ngày hôm nay 9 tháng 5 chúng ta đã đạt được là $14,187.00 cần thêm $17,273.00. Giáo xứ đã gởi thư đến cho những gia đình chưa tham gia đóng góp vào quỹ ADA 2021 xin quý vị xem thư, ghi vào thẻ ký hứa và gởi lại giáo xứ càng sớm càng tốt . Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý vị.

2. Quyên Góp Giúp Cho Việc Truyền Thông Công Giáo: Tuần ngày 16 tháng 5, chúng ta sẽ có quyên góp lần thứ hai giúp cho việc Truyền Thông Công Giáo. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em rộng tay hỗ trợ cho đợt quyên góp này để giúp địa phận trong các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, truyền hình, báo chí, in ấn, nhằm mục đích phổ biến tin mừng cho thế giới. Xin cám ơn.