WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần


Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M Requested By/ Người Xin
Xin Tạ Ơn Lý Thùy

Cầu Bình An Cho Gia Đình, Các LH Tiên Nhân, Phêrô, Heironimo & Rosa 1 GĐ

LH Phanxicô Saviê & Các LH Mồ Côi Nguyễn Phi


Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

All members in Parish

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Cầu Cho Các Hội Viên & Các Hội Viên Đã Qua Đời Hội CBMCG

Xin Tạ Ơn Cầu Bình An Cho GĐ GĐ Hồ Sỹ Quang

Xin Tạ Ơn Cầu Bình An Cho GĐ GĐ Hiệp Cúc

Cầu Bình An May Mắn Trong Công Việc GĐ Phong Thu

Cầu Bình An Cho Gia Đình 2 Bên 1 GĐ

Cầu Bình An Cho Gia Đình 1GĐ

LH Giuse Mới Qua Đời GĐ Cô Mừng

Lễ Giỗ LH Maira & Giuse GĐ Lương Kiều

LH Maria & LH Phaolô GĐ Tuyên Tịnh

LH Têrêsa, Đôminicô, Phêrô Quế & Dũng, Hinic-nicolas GĐ Peter Anna

LH Phanxicô Saviê & Các LH Mồ Côi Nguyễn Phi

LH Maria Phùng Kim Thúy GĐ Bùi Giới

LH Giuse Phạm Hoàng GĐ Nguyễn Hồng

LH Giuse Lê Hữu Đông 1 GĐ

Linh Mục Phêrô, LH Giuse, Phanxicô Saviê, Maria và các đẳng LH GĐ Lê Út & Max


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish


Thursday/Thứ Năm 12:00 AM

Thiện Nguyện Viên Giúp Giáo Xứ

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

Cầu Cho Các Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ