WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần


Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M

Requested By/

Người Xin
Cầu Cho Con Cháu Thêm Đức Tin GĐ Thiết & Thật

Xin Cho Con Đỡ Đầu Mau Được Bình Phục,

LH Antôn, Giuse, Maria Hoàng Oanh

Cầu Bình An Cho Gia Đình

LH Phaolô & LH Giuse 1 GĐ

LH Mátta Maria Nguyễn Thị Văn Lê Linda Khánh


Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

Xin Tạ Ơn 1 GĐ

LH Rosa Đinh Nguyệt GĐ Đào Hiền

LH Maria Đái Kiệt GĐ Hằng Quỳnh

LH Rosa & LH Giuse GĐ Định & Điệp

LH Phêrô Đỗ Khuya

LH Phanxicô Saviê 1 GĐ


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Thursday/Thứ Năm 12:00PM

Volunteers helping parish / ACE thiện nguyện giúp giáo xứ

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

Volunteers helping parish /ACE thiện nguyện giúp giáo xứ