WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần 

  

  

Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M                                                                                Requested By/

Người Xin


         

   Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

  

                                                                                                                


Sunday/ Chúa Nhật  9:00 AM

 

 All Members in Parish

 

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn , LH Maria                                                                           GĐ Thanh Thu

Xin Tạ Ơn, xin ơn chữa lành phần hồn phần xác

cho mọi người trong gia đình,  LH Gioan Baotixita                         GĐ Dương Hà

LH Anna, Antôn, Phêrô                                                                                                 

                                                                                            


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

 

No mass

 

 Thursday/Thứ Năm 12:00PM

 

No Mass

 

Friday/ Thứ Sáu 7:PM

 

Viếng Đàng Thánh Giá Trọng Thể

 

Stations of the Cross