WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần 

  

  

Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M                                                                        Requested By/Người Xin


  

   


Xin Tạ Ơn Cho Con Cháu Thêm Đức Tin                                                                          GĐ Thiết Thật

Lễ Giỗ Linh Mục Giuse Đoàn V.  Hàm                                                                              GĐ Tâm & Lan

Lễ Giỗ LH Giuse, LH Maria                                                                                                 1 GĐ


Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

 

Volunteers Helping for Fall Festival

 

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn Kỷ Niệm 30 Ngày Cưới Anh Chị Để Linh

 

Xin Tạ Ơn Cầu Bình An Cho GĐ

LH Têrêsa, Phêrô Quế & Dũng, Hinic-Nicolas, Đôminicô                                                        GĐ Peter & Anna

Cầu Bình An Cho Gia Đình

Các LH Nội Ngoại                                                                                                                        GĐ Vũ Bảo & Đào

Lễ Giỗ LH Maria, LH Phaolô Maria & Các Đẳng LH                                                                   1 GĐ

Cầu Cho Các LH Anna, Mátta, Agata, Luca & Martinô                                                                GĐ Tâm & Hạnh

LH Giuse Trần Hoe                                                                                                                      GĐ Lê Thị Tri

49 Ngày LH Mônica                                                                                                                        1 GĐ


Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

 

Volunteers Helping for Fall Festival

 

 Thursday/Thứ Năm 12:00PM

 

Các Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ

 

Friday/ Thứ Sáu 7:00PM

 

 Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ