WEEKLY Mass Intention

Ý Lễ Trong Tuần 

  

  

         Saturday / Thứ Bảy 7:00 P.M                                                                       Requested By/ Người Xin

        

     Xin Tạ Ơn                                                                                                             Lý Thùy

    Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Cho GĐ                                                                         GĐ Thy

   Lễ Giỗ LH Maria, LH Giuse                                                                               GĐ Tuấn & MỹSunday/ Chúa Nhật  9:00 AM

 

Maria Chien Nguyen

 Thanh’s Family


Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn                                                                                                         GĐ Phước & Đào

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Trong Năm Mới,

 Cho Con Cháu Công Ăn Việc Làm Ổn Định, 

Các LH Ngoại Đạo, Mồ Côi & Thai Nhi                                                         Bà Nguyễn Đào

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An Trong Năm Mới, 

Con Cái Ngoan Hiền, Hiếu Thảo, May Mắn Trong Năm Mới                      GĐ Nhã Trần

Xin Tạ Ơn Năm Cũ & Cầu Bình An Trong Năm Mới                                   GĐ Ân Thảo

Xin Tạ Ơn, Cầu Bình An-Như Ý

LH Maria, LH Luxia Agarta                                                                            1 GĐ

LH Mátta Mới Qua Đời                                                                                   GĐ Lê Tấn Sĩ

Phêrô Nguyễn Đình Hoàng                                                                            GĐ Trần Thị Tài

Phêrô Tâm                                                                                                        Đỗ Khuya

LH Louis Lê Văn Quang                                                                               GĐ Phượng Liêm

LH Phêrô Trần Đỗ Lâm

LH Phêrô Quyên                                                                                            Bà Phan Phượng