CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
SUNDAY august 9th , 2020

CHÚA NHẬT, NGÀY 9 THÁNG 8, 2020Word of God/ Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần


He went up on the mountain by himself to pray (Mt 14:3).

Người lên núi cầu nguyện một mình (Mt 14: 23).From Pastor

Our bodies need to eat for living. Jesus understood that need and he did a miracle to feed more than five thousand people with five loaves and two fish as we heard in the Gospel reading last Sunday. Today, the Gospel reading continues to tell us that after he had fed them, he dismissed them and went up on the mountain by himself to pray (22.23).

To Jesus, besides the need of eating, there is still another one. It is praying. For this reason, he didn’t forget the need of praying although he was tired after working hard all day long with preaching and feeding the crowds.

How about us? Do we feel that we need to pray like Jesus? Do we know that our souls need praying, as our bodies need eating?

It is unusual to our bodies if don’t feel hungry for food and don’t eat anything in daily lives. It is also abnormal to our souls if we don’t feel hungry for God and don’t pray to him everyday. It is a sign of illness for our bodily lives if we don’t want to eat. It is also a sign of sickness for our spiritual lives if we don’t want to pray. We need to eat for healthy bodies and we also need to pray for happy souls.

May God help us to realize that our souls need him as our bodies need food so that we can imitate Jesus to pray everyday.

Thân xác chúng ta cần ăn uống để sống. Chúa Giêsu đã biết nhu cầu đó và Ngài đã làm một phép lạ nuôi 5000 người ăn với 5 chiếc bánh và 2 con cá mà chúng ta đã nghe trong bài tin mừng tuần trước. Hôm nay, bài tin mừng tiếp tục cho chúng ta biết là sau khi đã nuôi dân chúng ăn no, Ngài giải tán họ và lên núi cầu nguyện một mình (22.23).

Với Chúa Giêsu ngoài nhu cầu ăn uống, còn có một nhu cầu khác nữa. Đó là cầu nguyện. Vì lý do đó, Ngài đã không quên nhu cầu cầu nguyện này mặc dầu thật mệt mỏi sau một ngày làm việc bận rộn với việc giảng dạy và nuôi ăn đám đông dân chúng.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có cần cầu nguyện như Chúa Giêsu không? Chúng ta có biết là linh hồn chúng ta cần cầu nguyện như thân xác chúng ta cần ăn không?

Thật là không bình thường nếu thân xác chúng ta không cảm thấy đói và không muốn ăn gì trong đời sống thường ngày. Nó cũng là điều không bình thường nếu linh hồn chúng ta không cảm thấy đói khát Thiên Chúa và không cầu nguyện với Ngài mỗi ngày. Đó là dấu hiệu của bệnh hoạn thể xác khi chúng ta không muốn ăn. Và cũng là dấu hiệu bệnh hoạn tâm hồn khi chúng ta không muốn cầu nguyện. Chúng ta cần ăn để cho một thân xác khỏe mạnh và chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để có một tâm hồn hạnh phúc.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta ý thức rằng linh hồn chúng ta cần Ngài như thân xác chúng ta cần thức ăn để chúng ta có thể theo gương Chúa Giêsu cầu nguyện luôn mỗi ngày.

Fr. Ly Chu


Nineteenth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 115

Reading 1

1 KGS 19:9A, 11-13A

At the mountain of God, Horeb,

Elijah came to a cave where he took shelter.

Then the LORD said to him,

“Go outside and stand on the mountain before the LORD;

the LORD will be passing by.”

A strong and heavy wind was rending the mountains

and crushing rocks before the LORD—

but the LORD was not in the wind.

After the wind there was an earthquake—

but the LORD was not in the earthquake.

After the earthquake there was fire—

but the LORD was not in the fire.

After the fire there was a tiny whispering sound.

When he heard this,

Elijah hid his face in his cloak

and went and stood at the entrance of the cave.

Responsorial Psalm

PS 85:9, 10, 11-12, 13-14

R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

I will hear what God proclaims;

the LORD — for he proclaims peace.

Near indeed is his salvation to those who fear him,

glory dwelling in our land.

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

Kindness and truth shall meet;

justice and peace shall kiss.

Truth shall spring out of the earth,

and justice shall look down from heaven.

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

The LORD himself will give his benefits;

our land shall yield its increase.

Justice shall walk before him,

and prepare the way of his steps.

R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

Reading 2

ROM 9:1-5

Brothers and sisters:

I speak the truth in Christ, I do not lie;

my conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness

that I have great sorrow and constant anguish in my heart.

For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ

for the sake of my own people,

my kindred according to the flesh.

They are Israelites;

theirs the adoption, the glory, the covenants,

the giving of the law, the worship, and the promises;

theirs the patriarchs, and from them,

according to the flesh, is the Christ,

who is over all, God blessed forever. Amen.

Alleluia

PS 130:5

R. Alleluia, alleluia.

I wait for the Lord;

my soul waits for his word.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

MT 14:22-33

After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat

and precede him to the other side,

while he dismissed the crowds.

After doing so, he went up on the mountain by himself to pray.

When it was evening he was there alone.

Meanwhile the boat, already a few miles offshore,

was being tossed about by the waves, for the wind was against it.

During the fourth watch of the night,

he came toward them walking on the sea.

When the disciples saw him walking on the sea they were terrified.

“It is a ghost,” they said, and they cried out in fear.

At once Jesus spoke to them, “Take courage, it is I; do not be afraid.”

Peter said to him in reply,

“Lord, if it is you, command me to come to you on the water.”

He said, “Come.”

Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus.

But when he saw how strong the wind was he became frightened;

and, beginning to sink, he cried out, “Lord, save me!”

Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter,

and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?”

After they got into the boat, the wind died down.

Those who were in the boat did him homage, saying,

“Truly, you are the Son of God.”


Chúa Nhật 19 Quanh Năm Năm A

Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-13a

"Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Ðất Nước chúng tôi. - Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. - Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Ðất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 9, 1-5

"Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 22-33

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

"Trời tối và Ðức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong đốc thổi". Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió.

Con thuyền Giáo hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay: Giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi. Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời Chúa vẫn là bến bờ hạnh phúc và an vui. Amen.