CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, OCTOBER 19 &20, 2019

TWENTY- NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN


My Rosary


My Rosary is a silver chain

that binds my soul to God.

My Rosary is a mystic wine

that grows in Heaven's sod.

The Aves from a rose bouquet

of white and red and gold

that strew along Our Lady's way

as each blest bead is told.

The mysteries are lessons learned

of life's true gain and loss,

and always at the Chaplet's end,

I find and kiss the Cross.

http://www.catholictradition.org/Children/rosary-poem.htm

TÌNH THƠ MÂN CÔI

******

Tình yêu Mẹ mặn nồng tha thiết,

đã dạy cho cách biết giao hòa.

Nối lại tình nghĩa với Cha,

bao năm trót phạm sa đà vong ân.

Mẹ nhắn nhủ chuyên cần kinh nguyện,

dâng tâm tình hòa quyện tin yêu.

Lời kinh khoan nhặt sớm chiều,

hiệp thông hiến lễ huyền siêu ân tình.

Con quay về lời kinh sám hối,

quyết giã từ bóng tối u mê.

Đường ngay nẻo chính tìm về,

tâm hồn cải thiện tràn trề bình an.

Mẹ kêu gọi đàn con thơ dại,

cùng sẻ chia trọn trái tim hồng.

Gươm sầu nhức nhối đồng công,

yêu thương Mẹ nhận hiệp thông cứu đời.

Fatima, Mẹ mời con thảo,

hãy vâng lời dạy bảo Mẹ trao.

Hạt Mân Côi nhuộm máu đào,

Chúa thương trần thế đồi cao hiến mình.

Hoa thắm xinh lời kinh khấn nguyện,

hai mươi hoa mầu nhiệm tình thương.

Hoa lòng thầm lặng tỏa hương,

chiếc phao cứu hộ thoát đường trầm luân.

***

http://conggiao.info/tho-man-coi-d-38469