Home         SUNDAY, JUNE 15 & 16, 2024

 ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊNWord of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

For we must all appear* before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense, according to what he did in the body, whether good or evil. (2Cr 5:10)

Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. (2Cor 5:10)

Eleventh Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 92

Reading 1

Ez 17:22-24

Thus says the Lord GOD:

I, too, will take from the crest of the cedar,

from its topmost branches tear off a tender shoot,

and plant it on a high and lofty mountain;

on the mountain heights of Israel I will plant it.

It shall put forth branches and bear fruit,

and become a majestic cedar.

Birds of every kind shall dwell beneath it,

every winged thing in the shade of its boughs.

And all the trees of the field shall know

that I, the LORD,

bring low the high tree,

lift high the lowly tree,

wither up the green tree,

and make the withered tree bloom.

As I, the LORD, have spoken, so will I do.

Responsorial Psalm

Ps 92:2-3, 13-14, 15-16

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.

It is good to give thanks to the LORD,

to sing praise to your name, Most High,

To proclaim your kindness at dawn

and your faithfulness throughout the night.

R. Lord, it is good to give thanks to you.

The just one shall flourish like the palm tree,

like a cedar of Lebanon shall he grow.

They that are planted in the house of the LORD

shall flourish in the courts of our God.

R. Lord, it is good to give thanks to you.

They shall bear fruit even in old age;

vigorous and sturdy shall they be,

Declaring how just is the LORD,

my rock, in whom there is no wrong.

R. Lord, it is good to give thanks to you.

Reading 2

2 Cor 5:6-10

Brothers and sisters:

We are always courageous,

although we know that while we are at home in the body

we are away from the Lord,

for we walk by faith, not by sight.

Yet we are courageous,

and we would rather leave the body and go home to the Lord.

Therefore, we aspire to please him,

whether we are at home or away.

For we must all appear before the judgment seat of Christ,

so that each may receive recompense,

according to what he did in the body, whether good or evil.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.

The seed is the word of God, Christ is the sower.

All who come to him will live forever.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mk 4:26-34

Jesus said to the crowds:

“This is how it is with the kingdom of God;

it is as if a man were to scatter seed on the land

and would sleep and rise night and day

and through it all the seed would sprout and grow,

he knows not how.

Of its own accord the land yields fruit,

first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.

And when the grain is ripe, he wields the sickle at once,

for the harvest has come.”


He said,

“To what shall we compare the kingdom of God,

or what parable can we use for it?

It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,

is the smallest of all the seeds on the earth.

But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants

and puts forth large branches,

so that the birds of the sky can dwell in its shade.”

With many such parables

he spoke the word to them as they were able to understand it.

Without parables he did not speak to them,

but to his own disciples he explained everything in private.

Chúa Nhật 11 Quanh Năm Năm B

 

Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24

"Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp".

Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3.13-14.15-16

Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

Xướng: 1) Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. - Ðáp.

2) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta. - Ðáp.

3) Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2Cr 5,6-10

"Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữa lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 4,26-34

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa."

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Thiên Chúa quan phòng đã "cài đặt" trong hạt giống một mầm sống và một tiến trình sinh trưởng. Khi hạt lúa được gieo vào lòng đất, nó sẽ theo tiến trình ấy mà nẩy mầm, mọc thành cây, làm đòng, trổ bông và kết hạt. Bên cạnh tiến trình ấy, Thiên Chúa còn làm mưa, chiếu nắng và bơm không khí cho cây lúa phát triển. Nếu không có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nhà nông có vất vả gieo trồng và chăm bón cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Tác giả thánh vịnh 126 đã kinh nghiệm điều này nên nói: "Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công."

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa là Ðấng Sáng Tạo và Quan Phòng, Chúa đã ban cho chúng con ân huệ được tham gia vào công trình của Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng nhiệt tâm và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Amen.