CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, DECEMBER 14 & 15, 2019

THIRD SUNDAY OF ADVENT

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNGChristmas Masses

(Holy Day of Obligation)

Christmas Eve

Tuesday, Dec. 24th

English Mass: 4:00 p.m.

Christmas Day:

Wednesday, Dec. 25th

Vietnamese Mass: 10:30 a.m.

Please join us for this special celebration.


Đại Lễ Giáng Sinh

(Lễ Buộc)

Vọng Giáng Sinh

Thứ Ba, ngày 24 tháng 12

7:00 giờ tối: Cầu nguyện canh thức với Thánh Ca và Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

8:00 giờ tối: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh.

Sau Thánh Lễ, Ông Già Noel sẽ phát quà cho các em.

Lễ Giáng Sinh

Thứ Tư, ngày 25 tháng 12

10:30 sáng: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh.