HomeSUNDAY, SEPTEMBER 2& 3, 2023

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

                            

“What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange his life?”(Mt 16:26)

“Nếu ai được lời cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình.”

Conflicts

            Conflicts of opinions happen everywhere and in every generation. For examples, children want to watch TV, but their parents want them to go to bed. On the road, a driver must wait for the green light to move while there is no traffic on either side. In a company, a worker wants to do his way but must do his owner’s way. So, where there is a conflict, which opinion one must do and how do we know which opinion is correct?

            Today readings show us that conflicts happen everywhere, and the ways people chose to follow they chose to follow God’s way. In the first reading, the conflict happened between God and the prophet Jeremiah. God wants him to speak things that people don’t want to hear. Since they don’t want to hear, they persecuted him. Sometimes Jeremiah doesn’t want to speak what God commands him; but he couldn’t do it because of “a burning fire shut up in his bones, and he is weary with holding it in.” In the second reading, Christ’s disciples are encouraged to offer their whole life as the holy sacrifice for God. This is not easy because worldly temptations surround them and divert their attention from God. In the Gospel, Matthew reported the conflict between Jesus and Peter, his apostle. Jesus foretold that he shall go up to Jerusalem to begin his Passion and death according to God’s plan; Peter took him aside and advised him not to choose that way. Jesus rebuked Peter, “Get behind me, Satan! You are a hindrance to me; for you are not on the side of God, but of men.”

Xung đột ý kiến.

         Xung đột ý kiến xảy ra ở mọi nơi mọi thời: Ở nhà, các em bé muốn tiếp tục xem phim trong khi bố mẹ bảo tắt đi ngủ. Ngoài đường, người lái xe cứ phải đứng chờ khi đèn đỏ tại các ngã tư trong khi ngã bên kia vắng tanh. Nơi công sở, công nhân muốn làm theo ý mình mà cứ bị buộc phải làm theo ý chủ. Khi xung đột ý kiến xảy ra, đương sự nên theo ý của ai? Và dựa vào đâu để biết ý kiến đúng?

         Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy xung đột ý kiến xảy ra ở mọi thời và cách chọn của các nhân vật trong các bài đọc: họ chọn để sống theo ý Thiên Chúa. Trong bài đọc I, sự xung đột ý kiến xảy ra giữa Thiên Chúa và ngôn sứ Jeremiah. Thiên Chúa muốn ông nói những điều mà dân chúng không thích nghe, và vì không thích nghe nên họ đấu tố ông. Jeremiah nhiều khi không muốn nói lời Thiên Chúa truyền, nhưng sau cùng, ý Thiên Chúa toàn thắng. Trong bài đọc II, người môn đệ của Đức Kitô bị đòi hỏi để hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình để làm của lễ hiến dâng thánh thiện lên cho Thiên Chúa. Điều này không dễ, vì những cám dỗ của thế gian vẫn dằng dai đeo đuổi để bắt người môn đệ phải lựa chọn. Trong Phúc Âm, Matthew tường thuật sự xung đột giữa Chúa Giêsu và tông đồ Phêrô. Chúa báo trước Ngài sẽ lên Jerusalem để bắt đầu Cuộc Thương Khó theo ý định của Thiên Chúa, Phêrô kéo Chúa Giêsu ra một nơi và khuyên Ngài đừng chọn con đường ấy. Chúa Giêsu mắng Phêrô: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Deacon Paul Tran
Twenty-second Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 124

Reading 1

Jer 20:7-9

You duped me, O LORD, and I let myself be duped;

you were too strong for me, and you triumphed.

All the day I am an object of laughter;

everyone mocks me.


Whenever I speak, I must cry out,

violence and outrage is my message;

the word of the LORD has brought me

derision and reproach all the day.


I say to myself, I will not mention him,

I will speak in his name no more.

But then it becomes like fire burning in my heart,

imprisoned in my bones;

I grow weary holding it in, I cannot endure it.

Responsorial Psalm

Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9

R. (2b) My soul is thirsting for you, O Lord my God.

O God, you are my God whom I seek;

for you my flesh pines and my soul thirsts

like the earth, parched, lifeless and without water.

R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.

Thus have I gazed toward you in the sanctuary

to see your power and your glory,

for your kindness is a greater good than life;

my lips shall glorify you.

R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.

Thus will I bless you while I live;

lifting up my hands, I will call upon your name.

As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied,

and with exultant lips my mouth shall praise you.

R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.

You are my help,

and in the shadow of your wings I shout for joy.

My soul clings fast to you;

your right hand upholds me.

R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.

Reading 2

Rom 12:1-2

I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God,

to offer your bodies as a living sacrifice,

holy and pleasing to God, your spiritual worship.

Do not conform yourselves to this age

but be transformed by the renewal of your mind,

that you may discern what is the will of God,

what is good and pleasing and perfect.

Alleluia

cf. Eph 1:17-18

R. Alleluia, alleluia.

May the Father of our Lord Jesus Christ

enlighten the eyes of our hearts,

that we may know what is the hope

that belongs to our call.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Mt 16:21-27

Jesus began to show his disciples

that he must go to Jerusalem and suffer greatly

from the elders, the chief priests, and the scribes,

and be killed and on the third day be raised.

Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him,

"God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you."

He turned and said to Peter,

"Get behind me, Satan! You are an obstacle to me.

You are thinking not as God does, but as human beings do."


Then Jesus said to his disciples,

"Whoever wishes to come after me must deny himself,

take up his cross, and follow me.

For whoever wishes to save his life will lose it,

but whoever loses his life for my sake will find it.

What profit would there be for one to gain the whole world

and forfeit his life?

Or what can one give in exchange for his life?

For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory,

and then he will repay all according to his conduct."Chúa Nhật 22 Quanh Năm Năm A

 

Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9

"Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: "Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa (c. 2b).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! - Ðáp.

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài. - Ðáp.

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con; con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. - Ðáp.

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 12, 1-2

"Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.

Ðó là lời Chúa.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 16, 21-27

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn. Theo các ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp lý. Vì thế ông vội vàng can ngăn, không muốn Thầy phải đối đầu với sự dữ.

Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Ðức Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Thiên Chúa Cha. Phêrô vì thương Thầy nhưng vô tình, trở thành đồng lõa vớ Satan làm cản trở sứ mệnh của Ngài. Ðức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, sự thẳng thắn của Chúa dạy chúng con phải quyết liệt dứt khoát với những cám dỗ xúi dục chúng con chống lại ý Cha. Cha phải là tuyệt đối. Ý Cha phải trên tất cả. Dù là ai, dù là tình nghĩa đến đâu cũng không vì thế mà vị nể. Xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con được trung thành đi theo đường lối của Cha. Amen.