CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, JUNE 15 & 16, 2019

the most holy trinity

CHÚA NHẬT chúa ba ngôi


Thanks For All You’ve Done

Happy Father’s Day, Dad.

Thank you for all you have done.

If there was an award for the best father ever

Then I’m sure you would have won.

You’ve always encouraged me with my art,

And took interest in the crazy things I drew,

You’ve taught me to never give up on myself,

And you’ve shown me that any dream can come true.

Thank you for being my personal taxi.

Maybe dad stands for “dad always drives.”

You have taken me to all the games and practices,

And managed to never miss one, despite our crazy lives.

Thank you for all your kindness these years,

You’ve wiped tears and snot from my face,

You’ve put up with mood swings and heartbreaks,

You’re arms are my safe place.

You’ve been my support,

Through good time and bad,

I feel lucky indeed

To have you as my dad!

https://www.homemade-gifts-made-easy.com/fathers-day-poems.html

Ơn Cha

Thời gian thấm thoát trôi qua,

Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,

Cuộc đời lắm lúc thương đau,

Hỏi người có biết vì sao có mình?

Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,

Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,

Dù cho con phải bôn ba,

Công cha là cớ, khi xa nhớ về,

Nhớ trong những lúc não nề,

Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,

Cho con được tấm thân an,

Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,

Cho con manh áo cơm ăn,

Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,

Ơn cha như núi Thái Sơn,

Như vùng biển cả không sờn vì con,

Trong đời lên núi xuống non,

Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,

Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,

Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!

Công cha như bản tình ca,

Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!

https://www.uct.edu.vn/top-nhung-bai-tho-ve-cha-lay-dong-hang-trieu-trai-tim