Home

SUNDAY, JULY 17 & 18, 2021

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊNWord of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần


Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. (Jn 6:11)

Bấy giờ Chúa Giê su cầm lấy bánh, va khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. (Gn 6:11)


From Pastor

What is the symbol of Christianity? The Cross. We see the cross on the top of church and anywhere there are Christians.

However, it was not in the first centuries. At that time, early Christians were persecuted by Roman emperors. They used the symbol of fish to recognize each other. Fish in Greek is ‘ICTHUS’: Iesous Christos Theou Uios Soter. It means Jesus, Son of God, Savior.

More than 2000 years ago, Jesus fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. St. John let us know that Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. (Jn 6:11).

Today, Jesus also feed us with bread and fish, and so many things from riches of our country, the most blessed one in the world, for needs of our physical lives. However, ‘One does not live by bread alone (Mt 4:4a)’. Jesus knows it very well. He knows that our immortal soul needs everlasting something. So, he feed us with ‘living bread’ and ‘divine fish’. It is himself, Jesus Christ, Son of God and Savior, in the Eucharist.

Since this Sunday, we are encouraged back to the Eucharist on Sundays after a long time we couldn’t because of Covid-19. Surely Jesus satisfied needs of our soul: joy, peace, hope, faith, love and many spiritual others that physical bread cannot do.

Biểu tượng của Kitô giáo là gì? Thánh giá. Chúng ta thấy thánh giá trên nóc nhà thờ và bất cứ đâu có người Kitô hữu.

Tuy nhiên, điều đó không đúng vào những thế kỷ đầu tiên. Vào thời điểm đó, các Kitô hữu bị bách hại bởi các hoàng đế Roma. Họ đã dùng biểu tượng con cá để nhận ra nhau. Cá trong tiếng Hy Lạp là ICTHUS: Iesous Christos Theou Uios Soter, nghĩa là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ.

Hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã nuôi 5000 người ăn bằng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Gioan cho chúng ta biết là Ngài đã cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho các kẻ ngồi ăn , và cá cũng được phát như thế, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích (Ga 6:11).

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nuôi chúng ta với bánh và cá, và nhiều thứ khác từ sự giàu có của đất nước Hoa Kỳ này, quốc gia mà được Chúa chúc lành nhiều nhất trên thế giới, cho những nhu cầu đời sống vật chất của chúng ta. Tuy nhiên, ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh (Mt4:4a).’ Chúa Giêsu biết rất rõ điều đó. Ngài biết rằng linh hồn bất tử của chúng ta cần những gì vĩnh hằng trường cửu hơn. Vì vậy, Người đã nuôi dưỡng chúng ta bằng ‘bánh hằng sống’ và ‘cá thần linh’. Đó chính là Ngài, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, trong Tiệc Thánh Thể.

Kể từ Chúa Nhật tuần này, chúng ta được khuyến khích đi tham dự Tiệc Thánh Thể lại vào các ngày Chúa Nhật sau một thời gian dài vắng vì trận dịch Covid-19. Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ làm thỏa mãn những nhu cầu mà linh hồn chúng ta mong muốn: niềm vui, bình an, tin yêu, hy vong, những thứ mà bánh vật chất không thể nào thỏa mãn được. Fr. Ly Chu
Seventeenth Sunday in Ordinary Time

Lectionary: 110

Reading I

2 Kgs 4:42-44

A man came from Baal-shalishah bringing to Elisha, the man of God,

twenty barley loaves made from the firstfruits,

and fresh grain in the ear.

Elisha said, “Give it to the people to eat.”

But his servant objected,

“How can I set this before a hundred people?”

Elisha insisted, “Give it to the people to eat.”

“For thus says the LORD,

‘They shall eat and there shall be some left over.’”

And when they had eaten, there was some left over,

as the LORD had said.

Responsorial Psalm

Ps 145:10-11, 15-16, 17-18

R. (cf. 16) The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

Let all your works give you thanks, O LORD,

and let your faithful ones bless you.

Let them discourse of the glory of your kingdom

and speak of your might.

R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

The eyes of all look hopefully to you,

and you give them their food in due season;

you open your hand

and satisfy the desire of every living thing.

R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

The LORD is just in all his ways

and holy in all his works.

The LORD is near to all who call upon him,

to all who call upon him in truth.

R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

Reading II

Eph 4:1-6

Brothers and sisters:

I, a prisoner for the Lord,

urge you to live in a manner worthy of the call you have received,

with all humility and gentleness, with patience,

bearing with one another through love,

striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace:

one body and one Spirit,

as you were also called to the one hope of your call;

one Lord, one faith, one baptism;

one God and Father of all,

who is over all and through all and in all.

Alleluia

Lk 7:16

R. Alleluia, alleluia.

A great prophet has risen in our midst.

God has visited his people.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 6:1-15

Jesus went across the Sea of Galilee.

A large crowd followed him,

because they saw the signs he was performing on the sick.

Jesus went up on the mountain,

and there he sat down with his disciples.

The Jewish feast of Passover was near.

When Jesus raised his eyes

and saw that a large crowd was coming to him,

he said to Philip,

“Where can we buy enough food for them to eat?”

He said this to test him,

because he himself knew what he was going to do.

Philip answered him,

“Two hundred days’ wages worth of food would not be enough

for each of them to have a little.”

One of his disciples,

Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,

“There is a boy here who has five barley loaves and two fish;

but what good are these for so many?”

Jesus said, “Have the people recline.”

Now there was a great deal of grass in that place.

So the men reclined, about five thousand in number.

Then Jesus took the loaves, gave thanks,

and distributed them to those who were reclining,

and also as much of the fish as they wanted.

When they had had their fill, he said to his disciples,

“Gather the fragments left over,

so that nothing will be wasted.”

So they collected them,

and filled twelve wicker baskets with fragments

from the five barley loaves

that had been more than they could eat.

When the people saw the sign he had done, they said,

“This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.”

Since Jesus knew that they were going to come and carry him off

to make him king,

he withdrew again to the mountain alone.Chúa Nhật 17 Quanh Năm Năm B

Bài Ðọc I: 2 V 4, 42-44

"Họ ăn xong mà hãy còn dư".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Ðầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê. - Ðáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 4, 1-6

"Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 1-15

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðược chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do thái cho rằng Ðức Giêsu là vị ngôn sứ của thời cuối cùng. Vị ngôn sứ được sai đến để giải phóng dân tộc và phục hồi sức mạnh nước Israel. Họ muốn tôn Ðức Giêsu làm vua với mục đích để Ngài bảo đảm đời sống cho họ bằng những phép lạ tương tự. Nhưng Ðức Giêsu lánh đi, Ngài muốn cho thấy Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian không phải để làm chính trị nhưng để cứu vớt con người, dẫn đưa họ về Thiên Chúa. Phép lạ cho thấy Ðức Giêsu thương con người. Ngài cứu chữa phần hồn, dưỡng nuôi phần xác.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hóa bánh để nuôi dân Do thái. Ngày nay, Chúa cũng ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, giáo xứ chúng con biết siêng năng nước Chúa để được lãnh nhận sức sống của Chúa. Ðó mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa đem lại cho chúng con. Chúng con không đòi phép lạ nào khác mới tôn phục Chúa, vì hằng ngày chúng con vẫn được chiêm ngắm một phép lạ cao cả là Bí tích Thánh Thể. Chúa vẫn hiện diện và nuôi sống chúng con. Amen.