CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, DECEMBER 15 & 16, 2018

THIRD SUNDAY OF ADVENT

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG


Christmas Masses

(Holy Day of Obligation)

Christmas Eve

Monday, Dec. 24th

English Mass: 4:00 p.m.

Christmas Day:

Tuesday, Dec. 25th

Vietnamese Mass: 10:30 a.m.

Please join us for this special celebration.

Đại Lễ Giáng Sinh

(Lễ Buộc)

Vọng Giáng Sinh

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12

· 7:00 giờ tối: Cầu nguyện canh thức với Thánh Ca và Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

· 8:00 giờ tối: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh.

· Sau Thánh Lễ, Ông Già Noel sẽ phát quà cho các em.

Lễ Giáng Sinh

Thứ Ba, ngày 25 tháng 12

· 10:30 sáng: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự.