CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, MAY 18 & 19, 2019

FIFTH SUNDAY OF EASTER

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH


Congratulations/Xin Chúc Mừng

Our parish has 8 children receiving First Communion.

Congratulations to them and their parents!

Angel Lin, Becca Nguyen, Hai Dinh,

Hannah Nguyen, Kadin Le, Maya Moore,

Nhi Tien Nguyen, Vicky Nguyen.

Giáo xứ chúng ta có 8 em lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa.

Xin Chúc mừng các em và cha mẹ!

Chúng ta cùng dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa với các em và gia đình nhân dịp các em lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, cũng như không quên gởi lời cám ơn đặc biệt tới thầy cô giáo, đã bỏ công vất vả để dậy dỗ các em trong những tháng qua. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý thầy cô.