CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, NOVEMBER 16 & 17, 2019

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Vietnamese Martyrs

The Vatican estimates the number of Vietnamese martyrs at between 130,000 and 300,000. John Paul II decided to canonize those whose names are known and unknown, giving them a single feast day.

The Vietnamese Martyrs fall into several groupings, those of the Dominican and Jesuit missionary era of the 18th century and those killed in the politically inspired persecutions of the 19th century. A representative sample of only 117 martyrs—including 96 Vietnamese, 11 Spanish Dominicans, and 10 French members of the Paris Foreign Missions Society (Missions Etrangères de Paris (MEP))—were beatified on four separate occasions: 64 by Pope Leo XIII on May 27, 1900; eight by Pope Pius X on May 20, 1906; 20 by Pope Pius X on May 2, 1909; and 25 by Pope Pius XII on April 29, 1951. All these 117 Vietnamese Martyrs were canonized on June 19, 1988. A young Vietnamese Martyr, Andrew Phú Yên, was beatified in March, 2000 by Pope John Paul II.

https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4951Uống Nước Nhớ Nguồn

Trong chương trình cải tạo Thế Giới đang bị vật chất hóa và đưa thế giới trở về Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II vẫn nuôi hoài bão trình bày cho từng lớp người và trong trường hợp có thể, cho cả từng quốc gia, từng miền, một hay nhiều vị Thánh mô phạm, một hay nhiều vị Thánh sinh trưởng tại chỗ, quen thuộc với nền văn hóa và các phong tục địa phương.

Từ trên cao các vị Thánh, đủ mọi mầu da sắc tộc, như những ngọn đèn trời soi chiếu, như những tấm gương linh động sẽ kêu gọi, sẽ thúc đẩy và cổ võ con người thời nay trở về nếp sống đạo đức xứng đáng với danh nghĩa người con Thiên Chúa.

Hồ sơ 117 vị Tử Ðạo Việt Nam là cả một kho tàng châu báu của Giáo Hội Việt Nam, tiềm tàng chứa đựng cái gì là tinh hoa của Ðạo Thiên Chúa hơn ba thế kỷ đã được truyền bá trên khắp giang sơn đất Việt: Ðức Tin thuần tuý, Ðức Tin sắt đá, Ðức Tin nồng nàn quảng đại của Tổ Tiên Việt Nam. 117 vị Tử Ðạo là 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm: ai cũng chết oanh liệt, làm chứng cho Ðức Tin.

LM. Đào Trung Hiệu, O.P