CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, APRIL 20 & 21, 2019

EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: CHÚA SỐNG LẠI


Happy Easter!

Pastoral Council would like to wish Father, Deacons, Sister, and all groups in the parish to be filled with the Grace of God. May the Risen Lord help us grow in faith and love.

Mừng Chúa Phục Sinh!

Hội Đồng Mục Vụ xin kính chúc Cha, Thầy, Sơ, quý Hội đoàn cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Xin Ánh Sáng Chúa Phục Sinh chỉ đường dẫn lối giúp chúng ta tăng trưởng đời sống đức tin và thêm tình yêu thương đoàn kết trong đại gia đình Thánh Phêrô của chúng ta.