CHURCH OF ST. PETER

VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY

NHÀ THỜ THÁNH PHÊRÔ - CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM


SUNDAY, JANUARY 18 & 19, 2020

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊNNEW YEAR 2020 RAFFLE PRIZES

GIẢI SỔ XỐ XUÂN CANH TÝ 2020

Grand Prize/Giải Độc Đắc: Iphone XR

1st Prize/ Giải Nhất: Snowblower / Máy thổi tuyết

2nd Prize/ Giải Hai: Kitchen Aid 4.5 Quart Tilt-Head

Stand Mixer

3rd Prize/ Giải Ba: Airpod

4th Prize/ Giải Tư: Stanley 1000-Amp Peak Jump

Starter with Compressor

5th Prize/ Giải Năm: Vera Bradley Large Duffel

6th Prize/ Giải Sáu: $50 iTunes Gift Card

7th Prize/ Giải Bảy: $50 iTunes Gift Card

8th Prize/ Giải Tám: $50 Cash

9th Prize/ Giải Chín: $50 Cash