Home

SUNDAY, APRIL 10 & 11, 2021

SECOND SUNDAY OF EASTER

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Word of God for Meditation This Week / Lời Chúa Cho Suy Niệm Trong Tuần

For the love of God is this, that we keep his commandments (1 Jn 5:3).

Lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người (1Ga 5:3).

From Pastor

Today is the second Sunday of Easter. It is also called the Divine Mercy Sunday. It was set up by Saint Pope John Paul II 21 years ago when he canonized St. Maria Faustina Kowalska, a young uneducated Polish nun, to whom Jesus revealed about the love and mercy of God. Jesus instructed her to make this message known to all mankind.

“Peace be with you.” Three times Jesus said this blessing to his disciples in the Gospel Reading today.

Peace is the most necessary, the most important and the greatest gift that Jesus brings us after his resurrection.

What peace does Jesus bring to us today? Surely it is not the worldly peace, which seems comfortable outside but uncomfortable inside. However, it is the true peace in our souls; the peace that only Risen Lord Jesus can grant us from his death and resurrection. It is the peace of forgiveness of sins and reconciliation with our loving God. It is the peace of intimate relationship with heavenly Father as his beloved children. It is the peace of living in love with all people around us at home, at school and in the workplace as brothers and sisters in Christ. It is the peace in our heart, in which we can endure difficulties, sorrow and pain in life with serenity and courage as Jesus did in his passion, especially in the pandemic Covid-19 today.

Hôm nay là Chúa nhật thứ hai mùa Phục Sinh, cũng còn gọi là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa và đã được thiết lập bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II 21 năm trước đây khi ngài tuyên thánh cho thánh Maria Faustina Kowalska, một nữ tu Ba Lan trẻ ít học, người mà đã được Chúa Giêsu chỉ thị truyền bá thông điệp này cho toàn thể nhân loại.

“Bình an cho các con.” Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã ba lần nói lời chúc này.

Bình an là quà tặng cần thiết, quan trọng, và lớn lao nhất mà Chúa Phục Sinh đã mang lại cho chúng ta.

Bình an nào mà Chúa mang lại cho chúng ta? Chắc chắn không phải là bình an kiểu thế gian, có vẻ an bình bên ngoài nhưng lại bất an trong lòng. Song là bình an thật của tâm hồn; bình an mà chỉ có Chúa Phục Sinh mới có thể ban cho chúng ta từ sự chết và phục sinh của ngài. Đó là bình an của sự tha thứ tội lỗi và được hoà giải với Thiên Chúa tình yêu. Bình an từ sự có được mối tương giao thân mật với Cha trên trời như con cái yêu dấu của ngài. Bình an sống trong tình yêu thương với mọi người chung quanh ta trong gia đình, nơi trường học hay nơi làm việc như là anh chị em với nhau con cái một Cha trong Chúa Kitô. Bình an trong tâm hồn, có thể can đảm và bình thản chịu đựng trước mọi khó khăn buồn rầu đau khổ trong cuộc sống, đặc biệt trong mùa đại dich covid-19 này, như Chúa đã có trong cuộc thương khó của ngài.

Fr. Ly Chu

Second Sunday of Easter

Sunday of Divine Mercy

Lectionary: 44

Reading I

Acts 4:32-35

The community of believers was of one heart and mind,

and no one claimed that any of his possessions was his own,

but they had everything in common.

With great power the apostles bore witness

to the resurrection of the Lord Jesus,

and great favor was accorded them all.

There was no needy person among them,

for those who owned property or houses would sell them,

bring the proceeds of the sale,

and put them at the feet of the apostles,

and they were distributed to each according to need.

Responsorial Psalm

118:2-4, 13-15, 22-24

R. (1) Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.

or:

R. Alleluia.

Let the house of Israel say,

“His mercy endures forever.”

Let the house of Aaron say,

“His mercy endures forever.”

Let those who fear the LORD say,

“His mercy endures forever.”

R. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.

or:

R. Alleluia.

I was hard pressed and was falling,

but the LORD helped me.

My strength and my courage is the LORD,

and he has been my savior.

The joyful shout of victory

in the tents of the just:

R. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.

or:

R. Alleluia.

The stone which the builders rejected

has become the cornerstone.

By the LORD has this been done;

it is wonderful in our eyes.

This is the day the LORD has made;

let us be glad and rejoice in it.

R. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.

or:

R. Alleluia.

Reading II

1 Jn 5:1-6

Beloved:

Everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God,

and everyone who loves the Father

loves also the one begotten by him.

In this way we know that we love the children of God

when we love God and obey his commandments.

For the love of God is this,

that we keep his commandments.

And his commandments are not burdensome,

for whoever is begotten by God conquers the world.

And the victory that conquers the world is our faith.

Who indeed is the victor over the world

but the one who believes that Jesus is the Son of God?

This is the one who came through water and blood, Jesus Christ,

not by water alone, but by water and blood.

The Spirit is the one that testifies,

and the Spirit is truth.

Alleluia

Jn 20:29

R. Alleluia, alleluia.

You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord;

Blessed are those who have not seen me, but still believe!

R. Alleluia, alleluia.

Gospel

Jn 20:19-31

On the evening of that first day of the week,

when the doors were locked, where the disciples were,

for fear of the Jews,

Jesus came and stood in their midst

and said to them, “Peace be with you.”

When he had said this, he showed them his hands and his side.

The disciples rejoiced when they saw the Lord.

Jesus said to them again, “Peace be with you.

As the Father has sent me, so I send you.”

And when he had said this, he breathed on them and said to them,

“Receive the Holy Spirit.

Whose sins you forgive are forgiven them,

and whose sins you retain are retained.”

Thomas, called Didymus, one of the Twelve,

was not with them when Jesus came.

So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.”

But he said to them,

“Unless I see the mark of the nails in his hands

and put my finger into the nailmarks

and put my hand into his side, I will not believe.”

Now a week later his disciples were again inside

and Thomas was with them.

Jesus came, although the doors were locked,

and stood in their midst and said, “Peace be with you.”

Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands,

and bring your hand and put it into my side,

and do not be unbelieving, but believe.”

Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!”

Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me?

Blessed are those who have not seen and have believed.”

Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples

that are not written in this book.

But these are written that you may come to believe

that Jesus is the Christ, the Son of God,

and that through this belief you may have life in his name.Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B

Bài Ðọc I: Cv 4, 32-35

"Họ đồng tâm nhất trí".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". - Ðáp.

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần. - Ðáp.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 5, 1-6

"Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Ðấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề.

Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin. Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ đức tin, nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen.